Tuesday, May 25, 2010

some good things never last...


wala pa ngang 2 linggo, maggugupit na naman ako ng kuko... gustong-gusto ko pa namang mahaba sya.... pero at least hindi ako nasugatan!  kaya ok lang...

oo nga pala, eto sya this week:
konad m64 and konad black pearl + clear top coat...

No comments: