Friday, May 14, 2010

long nails

eto na ang pinakamahabang kuko ko ever... kasi hindi talaga sya humahaba ng ganito kahaba...

i love iiiiiiittt!!!

im so excited to try my early birthday gift!  konad set a :
omg omg omg...

No comments: